Üye Memnuniyet Anketleri İstatistikleri

Anket Katılımı Özet Bilgileri
• Üye Memnuniyet Anketine 55 firma katılım gösterdi.
• Katılım gösteren firmaların ortalama üyelik süresi 8 yıl.
• Katılım gösterenler arasında en yeni üye, zkipkgozyux ( yıldır oda üyesi)
• Katılım gösterenler arasında en eski üye; RAHMİ YANGIN (30 yıl'dan fazla süredir oda üyesi)

Katılım Gösteren Firmaların Dağılımı