Coğrafi Bilgiler

Ordu ilinde 65 tane Belediyenin 23'ü , 385 tane Mahallenin 140'ı , 507 tane Köyün 137 tanesi bu ilçelerimizin sınırları dahilindedir.

İlçelerin Yüzölçümü :

FATSA 232 Km2
KUMRU 345 Km2
KORGAN 214 Km2
ÇAMAŞ 146 Km2
ÇATALPINAR 116 Km2
AYBASTI 241 Km2
KABATAŞ 142 Km2
TOPLAM 1487 Km2

Ordu ilinin toplam yüzölçümü 6001 Km2 olup ; bunun 1487 Km2'si 7 ilçemizin toplamıdır.Fatsa'nın Coğrafi Konumu

a) Konumu : Fatsa 41 ' kuzey paraleli ile 37 - 38 ' doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Doğusunda Perşembe , Batısında Ünye , Güneyinde Korgan, Çamaş, Çatalpınar ve Kumru İlçeleri Kuzeyinde ise Kara Deniz yer almaktadır.

b) Topoğrafik Durum : Arazi dağlık ve engebelidir. Rakım 10 metreden 550 metreye kadar çıkmaktadır. Kuzeyde denize paralel olarak uzanan Canik Dağları sahile kadar kademeli bir şekilde alçalmaktadır. İlçenin iki önemli akarsuyu olan Bolaman ve Elekçi Derelerinin sahile yakın civarlarında düz araziler bulunmaktadır.

c) Akarsular : Bolaman Deresi, Elekçi Deresi, şerefiye Deresi, Kurtuluş Mah. Deresi

d) Göller : İlçenin 10 Km. Güneydoğusunda Örencik Köyünün sınırları içinde GAGA GÖLÜ bulunmaktadır.

e) Jeolojik Yapı : İlçe kısmen sahildeki Alüvyon üzerinde kısmen gerideki Yamaçta yerleşmiş bulunmaktadır. Çevrede yapılan inşaat hafriyatlarından edinilen bilgiye göre yamaçtaki iskan bölgelerinde yer altı suyu mevcut değildir. İlçenin düzlük kısımları ince kum ve killi zeminden teşekkül etmiş olup, yer altı suyu ihtiva etmektedir. Yamaçlarda ise üst tabaka 1,5 - 2 metreye kadar kil ve nebati örtü, taban ise çatlaklı mavi kalkerdir.

f) Toprak ve Arazi Kullanımı : Dere ve Dere yatakları çevresinde oluşan taban arazileri vasıflı ( I ve III. Sınıf Toprak ) ve vasıfsız tarım alanları mevcuttur. Tarıma elverişli arazilerin % 80 ' ninde Fındık Tarımı yapılmaktadır. Daha yüksek yamaçlarda ise Orman Alanları ortaya çıkmaktadır. Topoğrafyanın kıyının gerisinde hemen yükselmesinden ve meyilinin fazla olmasından dolayı Ormanların yok edilerek Tarım Arazisine dönüştürülmesi olayına pek rastlanmamaktadır.

g) İklim : Tipik Karadeniz iklimi hakim olup, kışlar ılık geçer, Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar olmaz. Isı farkları azdır.

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN