Ulaşım ve Haberleşme

Ulaşım, medeniyetin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Bir yerleşim birimine devlet hizmetlerinin götürülebilmesi için ulaşım koşullarının sağlıklı olması gerekir. Yöremizde tek ulaşım türü Karayolu ulaşımıdır. Karayolu ulaşımı, pratik olmasına karşılık pahalı ve kaza riski olan bir ulaşım türüdür. Daha ekonomik olan demiryolu ulaşımının önem verilmemekle birlikte denizyolu ulaşımı ise yük taşımacılığına dayanır.

1 ) KARAYOLLARININ DURUMU

a) Devlet Yolları : 10 - 18 Samsun - Ordu İl yolu Fatsa güzergahı asfalt yoldur. 1999 yılında devlet yolu çalışmaları :
a.1 ) Ünye - Bolaman : 1993 yılında başlanan projenin alt ve üstyapı çalışmalarına devam edilmiş 45 Km. lik yolun 24,5 Km.' si sıcak karışım olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır.
a.2 ) Bolaman - Perşembe : 1999 yılında Dünya Bankası kredisi ile ihalesi yapılan 28 Km. lık yolun altyapı ve tünel ağırlıklı çalışmalarına devam edilmektedir. 2000 yılında Karayollarının yatırım faaliyetleri arasında Ünye - Bolaman (1 Kısım), Bolaman - Perşembe ( 2. Kısım ) yolları yer almaktadır.

b) İl Yolları :İL YOLLARI ASFALT STABİLİZE TOPLAM (*)
52 - 53 Ayrımı Gölköy-Aybastı 39 -- 39
52 - 54 Ayrımı Çamaş- Gürgentepe 30 -- 30
52 - 55 Fatsa - Kumru ayrımı Korgan 21 -- 21
52 - 56 Kumru - Korgan - Tokat İl sınır. 1 52 53
52 - 75 Fatsa - Ordu ayrımı Aybastı 64 9 73
52 - 76 Fatsa - Kumru İl yolu 33 -- 33
52 - 80 ( Fatsa Bolaman) ayrımı Ilıca - Gürgentepe 10 14 24
52 - 81 Ünye - Kumru Tokat İl sınır. 1 66 67 (*) Km.
Fatsa - Aybastı Yol projesi hazır olup yeterli ödenek temin edilemediğinden ihalesi yapılamamıştır. 1999 yılı harcaması 12 milyar TL ' dır. 2000 yılında Karayollarını yatırım faaliyetleri arasındadır. Çamaş İlçesinin Burhan Güneyi mahallesi ile bağlantısı yoktur. Bu yüzden İlçe ile bağlantı Gürgentepe üzerinden sağlanmaktadır.

c) Fatsa İlçesi ile Diğer ilçelerin birbirlerine uzaklıkları :
İLÇE / İLÇE ASFALT ( Km)
Fatsa / Çamaş 18
Fatsa / Çatalpınar 22
Fatsa / Kabataş 44
Fatsa / Aybastı 52
Fatsa/ Kumru 38
Fatsa/ Korgan 38

d) Karayolu Taşıtların Genel Durumu :
MOTORLU TAşITLARIN DAĞILIMI ( 2000 Yılı )
ARAÇ CİNSİ | ADET
Motosiklet 309
Otomobil 3.882
Minibüs 80
Kamyonet 668
Kamyon 309
Traktör 332
Çekici 12
Özel Amaçlı Taşıt 11
Tanker 15
Arazi Taşıtı 289
Toplam 7.155
2000 Yılı itibarı ile İlçedeki Trafik Kazası sayısı 23 , ölü sayısı ise 3 ' tür.

MOTORLU TAŞITLARIN DAĞILIMI ( 2000 Yılı )
ARAÇ CİNSİ | ADET
Motosiklet 22
Otomobil 732
Minibüs 243
Otobüs 18
Kamyonet 128
Kamyon 149
Traktör 42
Çekici 2
Özel Amaçlı Taşıt 1
Tanker 5
Arazi Taşıtı 5
Toplam 1.347

2 ) DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI:
Fatsa Motor İskelesi'nin boyu 20.865 metre, yanaşma boyu 120 metre, Su Derinliği ise 4,5 - 10,5 metredir. Fatsa, Bolaman ve Yalıköy'de Balıkçı Barınakları bulunmaktadır. Ayrıca Yalıköy Kasabasında toplam 13 adet marangoz atölyesinde ahşap tekne ve talep halinde yat yapılmaktadır. Fatsa T.S.O ' da kayıtlı 3 adet Gemi Acenteliği bulunmaktadır. Fatsa Balıkçı Barınağına büyük ve orta ölçekli gemiler giremediğinden şehir merkezindeki İskeleye yanaşmaktadırlar.

Zaman zaman ithalata ve İhracata konu malların Fatsa Balıkçı Barınağı ve Fatsa İskelesinde Gümrükleme işlemleri yapılmaktadır. Fatsa Balıkçı Barınağı ve Fatsa İskelesinde Liman hizmetleri gerçekleştirilmektedir. 1998 yılında Fatsa ' ya 122 Adet çeşitli tonajlarda Gemi gelmiştir. Aynı yıl içinde toplam boşaltma 229.525 ton ' dur. 8.757 ton Narenciye ve 5.500 ton Sun ' i Gübre ise yüklenmiştir. 36.539 ton Sun' i Gübre ve Tarım Kireci boşaltılmıştır. 2000 yılının ilk altı aylık döneminde ise 31 adet çeşitli tonajlarda Gemi gelmiştir. Gerçekleşen toplam boşaltma 77.480 ton ' dur. Toplam yükleme ise 9.670 ton Bentonit Madeni' dir. Aynı dönem içersinde ise toplam 15.298 ton Taş Kömürü ,Tomruk ve Çeşitli Orman Ürünlerinin boşaltımı yapılmıştır.

3) TELEFON HİZMETLERİ:
İLÇE SANTRAL KAPASİTESİ ABONE SAYISI BEKLEYEN ABONE
Fatsa 52.190 44.496 7.594
Kumru 5.600 4.600 1.000
Korgan 6.110 5.124 1.589
Çamaş 5.000 2.760 800
Aybastı 5.835 5.625 1.120
Kabataş 2.844 2.844 914
Çatalpınar 3.314 2.768 580

4) BASIN - YAYIN FAALİYETLERİ:

a) Fatsa Basın Tarihinin Başlangıcı : Fatsa'da yayınlanan ilk gazete, 20 Aralık 1948 de yayın hayatına başlayan Fatsa Gazetesidir. Gazete haftada bir defa ve Pazartesi günleri çıkmaktadır. Sahibi ve yazı işleri Müdürü Ata TOPALOĞLU 'dur. Hükümet yanlısı (C.H.P) yazarlardan oluşup siyasi ve mizahi yönü ağırlıktadır. Basım yeri Samsun Matbaasıdır Fatsa Gazetesi ile başlayan yayın hayatına kısa süre sonra Demokrat Fatsa adıyla bir gazete de katılmıştır. 10 Ocak 1949 Pazartesi günü faaliyete başlayan gazetenin sahibi Ömer SARIHAN , Yazı işleri Müdürü ise Ahmet Cevat GÜVENKAYA'dır. Muhalefet yanlısı (D.P) siyasi ve mizahi bir gazetedir.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası 20 Mart 1997 tarihinde Fatsa Ticaret adlı aylık bir gazete yayınlamaya başlamıştır. Üç sayı yayınlanan gazete ekonomik nedenlerden dolayı faaliyete devam edememiştir.

Bugün Fatsa'da günlük, Fatsa; haftalık Güneş ve Yeni Haber Gazeteleri yayınlanmaktadır. Fatsa' da kısa sürelide olsa şu gazeteler yayınlanmıştır.: Hamle, Hakikat, Orta Karadeniz, Yeşil Fatsa, Doğuş, Vatan, Mücadele

b) Diğer ilçelerde Basın: Diğer ilçelerde yayın yapan Gazeteler şunlardır.: Aybastı 2000 (Aybastı) Korganın Sesi (Korgan) Kabataşın Sesi, Kabataş Haber (Kabataş) c) Yayın Organları : Fatsa'da Canik TV adında bir televizyon şirketi bulunmaktadır. Fatsa'da iki adet, Aybastı'da dört, Çamaş, Kabataş ve Kumru ilçelerinde birer adet Radyo faaliyet göstermektedir.

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN