Tarım ve Hayvancılık

Fatsa topraklarının kullanım şekli itibari ile yapısı aşağıda verilmiştir.

· Kullanım şekli İtibari İle Arazi Yapısı (2000 Yılı rakamları)
ARAZİNİN CİNSİ | ALANI (DEKAR)
Fındık---- 226.600 Da
Ekilen Arazi----- 40.675 Da
Orman -------49.800 Da
Çayır - Mera -------1.810 Da
Yerleşim Alanı ------17.700 Da
Fındık Dışı Meyvelik -----515 Da
Fundalık ve Kullanılmayan Arazi -----6.900 Da
TOPLAM 344.000 Da

· Ürün Guruplarına Göre Arazi Dağılımı (2000 Yılı Rakamları)
ÜRÜNÜN CİNSİ | ALANI (HEKTAR)
Fındık -----22.660 Ha
Diğer Meyveler -----51,5 Ha
Mısır -----3.400 Ha
Diğer Tarla Ürünleri ----105,5 Ha
Sebze Ürünleri ------562 Ha

· Tarla Ürünleri Üretimi (2000 Yılı Rakamları)
ÜRÜNÜN CİNSİ ALANI ÜRETİM MİKTARI
Buğday -----15 Ha 52,5 Ton
Mısır ----3400 Ha 8.500 Ton
Fasulye ------20 Ha 24 Ton
Bezelye ------2,5 Ha 3,75 Ton
Patates ------20 Ha 500 Ton
Yulaf -------25 Ha 125 Ton
Fiğ --------20 Ha 240 Ton
Yonca ------1,5 Ha 40 Ton
Hayvan Pancarı -----1,5 Ha 60 Ton
TOPLAM 3.505,5 Ha 9.545,25 Ton

· Meyve Üretimi (2000 Yılı Rakamları)
MEYVENİN CİNSİ AĞAÇ SAYISI (ADET) ÜRETİM MİKTARI(TON)
Armut--- 18.000--- 1.170
Ayva--- 800 ----32
Elma---- 31.600---- 2.054
Muşmula----- 400 -----4
Erik----- 5.000 --------150
Kiraz----- 2.800------ 84
Şeftali------ 700------ 7
Vişne -------850----- 21
Ceviz---- 10.100 ------353.5
Kestane ----7.000 -------70
Dut----- 4.600 ------69
Nar------- 300---- 3
Trabzon Hurması------- 2.500 -------100
Kivi--- 1.200----- 24

· Fındık Rekoltesi: 2000 yılı Haziran ayı başlarında yapılan Çotonak sayımları sonucunda 18.046 ton fındık elde edileceği tahmin edilirken, Haziran ve Temmuz aylarında devam eden sıcak ve kuru hava bilhassa toprak derinliği az ve meyilli arazilerde fındık mahsulünün dökümüne sebep olduğu gözlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu % 15 civarında döküm olduğu buna göre 2000 yılı rekoltesinin 15.339 ton olduğu tespit edilmiştir. 226.600 Da fındık alanı mevcut olup 12.702.000 adet fındık ocağı vardır.

· Hayvan Varlığı (2000 Yılı Rakamları)
HAYVAN CİNSİ ADEDİ
Sığır ---(Saf Kültür) 967
Sığır ---(Kültür Melezi ) 13.805
Sığır--- (Yerli-Diğer) 1.150
Koyun--- (Yerli-Diğer) 3.250
Manda--- 30
At--- 811
Katır--- 182
Eşek ---1.820

· Hayvansal Ürünler (2000 Yılı Rakamları)
ÜRÜN ÇEşİDİ| MİKTARI
Et-- (Kırmızı et) -----1.010 kg/yıl
Süt -------11.792 kg/yıl
Yumurta ------12.480 kg/yıl
Bal ------537.500 kg/yıl
Balmumu -------9.000 kg/yıl

· Su Ürünleri Üretimi: (2000 Yılı Rakamları)
İlçe' de 6 adet faal Alabalık işletmesi olup üretim kapasiteleri şu şekildedir :
İŞLETMECİNİN ADI SOYADI | ÜRETİM KAPASİTESİ
Musa SAĞLIK ----8 ton/yıl
Muammer KÖROĞLU----- 20 ton/yıl
Sezgin SARIHAN ------3 ton/yıl
Seyfettin ÖLMEZ -----2 ton/yıl
Alaaddin GÖZÜDİK ------1 ton/yıl
Necati SARUHAN --------0,75 ton/yıl
TOPLAM 34.75 ton/yıl

· Diğer Su Ürünleri Üretimi şu şekildedir.
ÜRÜN ADI | ÜRETİM KAPASİTESİ
Barbun ---5.100 kg/yıl
Hamsi -----102.500 kg/yıl
Kefal ------7.350 kg/yıl
Mezgit------- 22.400 kg/yıl
İstavrit------ 4.000 kg/yıl
Deniz Salyangozu -----230.000 kg/yıl
İskorpit------ 1.600 kg/yıl
Kalkan --------1.200 kg/yıl
Palamut------ 3.000 kg/yıl
Tekir------ 4.000 kg/yıl
Zargana -------2.750 kg/yıl

· Kümes Hayvanları (2000 Yılı Rakamları)
ÜRÜN ADI | MİKTARI (ADET)
Yeni Usul Koyun Sayısı ---21.500
Yumurtacı ------42.000
Hindi------ 1.000
Ördek --------1.100

Fatsa'daki Tarım Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Fatsa'da bitki örtüsü zengin olup 1/5'i ormanlarla kaplıdır. Ekonomi daha çok tarıma dayanır. Halkın en önemli gelir ve geçim kaynağı fındık olup, Halkımızın % 90 'ı fındıkçılık yapmaktadır. Üretilen fındığın bir kısmı kabuklu ve iç fındık olarak yurtdışına ihraç edilmektedir. Ülke genelinde üretilen fındığın 1/10'luk kısmı ilçede üretilmektedir. Fındıkçılıkla uğraşan halkımız konu ile ilgili teknik ve kültürel yönden bilgi ve beceriye sahiptir. Sebze ve meyvecilikte önemli bir gelişme vardır. Özellikle düz arazilerde fındığa nispeten 3 - 4 misli daha avantajlı durumdadır.

1986 yılında Fatsa'nın 30 köyünde çay ekimi izni alınmış ve dikimine başlanmıştır. Bunun yanında ipek böcekciliği, cam, seracılık, çiçekcilik ve kavakçılığa gereken önem verilmektedir. Arıcılıkta özellikle fenni kovan olarak geniş bir faaliyet mevcut olup, İlçe genelinde 26 bin adet fenni kovandan yaklaşık 750 ton civarında bal elde edilmektedir.

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN