İç Ticaret Müdürlüğü Faaliyetleri;

  • 5174 sayılı TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ile ODALAR ve BORSALAR KANUNU
  • ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ

İlgili madde hükümlerine göre yürütülmektedir.

1. Yarattığı sonuçları bakımından asla hata kabul etmeyen ve bu nedenle her aşamada kontrolu esas alan bu görevlerimizi;

2. Bütünüyle ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve incelemeye dayalı olarak

3. Statik,blok, tekli bir yapılanma yerine aktif, sürekli devirgen, hızla sonuç almaya yönelik küçük gruplar halinde

4. Kendini eleştiren ve varolanı ile yetinmeyerek, yeni arayışları kovalayan, eğitimi ve bilinçlenmeyi temel dayanak alan

5. Fotoğraf çeken değil, geleceğe projeksiyon tutan

6. Klasik, gelenekselci yaklaşımla değil, bütünüyle yeniliğe gelişmeye dönük çağdaş bir anlayışla

7. EN ETKİN, EN DOĞRU VE EN YARARLI SONUÇLAR DOĞURACAK biçimde yerine getirmeye çalışmaktayız.

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN