Oda Sicil Müdürlüğü'nün görevleri; Oda üyelerinin ilk kayıtları, kayıt değişiklik ve terkinlerine ilişkin işlemleri ve Bağ-Kur'la ilgili muameleleri yürütmek, üye kimlik belgesi, sicil kayıt sureti, imza tasdiknamesi hazırlamak, oda mensuplarının doya ve kartotekslerini hazırlayıp muhafaza etmektir.

Oda Sicil Müdürlüğü İşlemleri

Yeni Kayıt Terkin İşlemleri
Yazışmalar
Durum Değişiklikleri ve Bağ-Kur
Telefonla Bilgi Verilmesi

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN