Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün görevleri; Fatsa'da faaliyet gösteren şirketlerin ve şahıs firmalarının tüm ticaret sicili işlemlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yürütmek, ilgililerce istenilen belgeleri tanzim ve tasdik etmektir.

Ticaret Sicil İşlemleri için tıklayınız

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN