Haritayı büyük boyutta görmek için tıklayın
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi

Aralık 2000 itibarıyle kamulaştırma işlemi ve imar çalışması bitirilen bölgenin 2004 Ağustos ayında "Alt Yapı İnşaat Yapım İşlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Nisan 2004 tarihinde alınan ihale ile AG-OG Elektrik ihalesi yapılması planlanmaktadır. Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsis işlemleri 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 1. maddesi uyarınca bedelsiz olarak yapılmaktadır.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Bolaman Irmağı'nın doğusunda, Ordu-Fatsa karayolunun güneyinde yer alamakta olup, 50 hektar büyüklüğündedir. Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak seçilen yer Fatsa'ya 2 km, Fatsa limanına 4km uzaklıktadır. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi parsellerinin ve diğer alanların dağılımları aşağıdaki gibidir :

Kullanım Alanı
Sayı
Alan (HA)
Oran(%)
Sanayi parseli A tipi
35
14.84
29.70
Sanayi parseli B tipi
9
8.89
18.20
Teknik altyapı alanı  
0.96
1.92
İdari ticari sosyal tesis alanı  
0.60
1.20
Teknik ve sosyal tesis alanı  
0.30
0.06
Spor tesis alanı  
0.52
1.05
Yeşil alanlar  
0.69
1.38
Sağlık koruma bandı  
15.60
31.20
Yollar otoparklar  
3.72
7.45
Dere  
3.88
7.78
Toplam
44
50.00
100.00

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN